wolontariat

Każdy może być wolontariuszem. Także Ty

kontakt: Beata Rosa
Koordynator wolontariatu
tel. 780 040 189

Ewa Wiśniewska
Prezes Stowarzyszenia
email: maja3@xl.wp.pl

A- A A+

"Chcemy być wśród was" Jak każdy inny człowiek nasi podopieczni potrzebują świata zewnętrznego do tego, żeby mogli się rozwijać i zaspokajać swoje nie tylko podstawowe potrzeby. Potrzebują innych ludzi, z którymi mogliby spędzić czas, iść na wycieczkę czy zorganizować zabawę karnawałową. Także ludzi, którzy okażą zainteresowanie, a może nawet troskę o los drugiego człowieka.

Jeżeli chciałbyś spędzić z nami trochę czasu, masz ochotę na wspólną imprezę, możesz nam ofiarować swoje umiejętności, to zgłoś się do naszego Ośrodka przy ul. Belgradzkiej 33, koordynator wolontariatu tel. 780 040 189 lub email do stowarzyszenia: maja3@xl.wp.pl. Czekamy na wszystkich, dla których ważny jest drugi człowiek.

Jak możesz pomóc? poprzez udział w codziennym życiu Ośrodka, spędzając czas z naszymi podopiecznymi, a może nawet coś ciekawego organizując lub pomagając w czynnościach obsługowo-pielęgnacyjnych w godz. 8.00-16.00

Poprzez udział w otwartych integracyjnych zajęcia popołudniowych, imprezach, wspólnych zabawach z naszymi podopiecznymi organizując naszym podopiecznym dodatkowe zajęcia popołudniowe pomagając bezpośrednio rodzinom naszych podopiecznych oferując nam swoją pomoc w pracach biurowych, informatycznych, technicznych lub w zwykłych codziennych czynnościach typu prace porządkowe, czy prace w ogrodzie.

Wolontariat może być długo lub krótkookresowy. Potrzebujemy też wolontariuszy w osobach wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego personelu pomocniczego:asystentów osób z niepełnosprawnością, opiekunów medycznych, opiekunów niekwalifikowanych, którzy mieliby siłę i czas wspomóc nas i pod naszym kierunkiem w czynnościach opiekuńczo- pielęgnacyjnych. Mile widziani także specjaliści, jak lekarze, logopedzi, a także osoby o ciekawych zainteresowaniach i umiejętnościach artystycznych, sportowych, językowych, inni

Współfinansowanie działalności

Działalność Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością prowadzona jest dzięki dofinansowaniu z budżetu m. st. Warszawy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  oraz środków prywatnych.