Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"

Zajęcia manualne odgrywają ważną rolę w procesie rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zajęciach wspólnie szyjemy, haftujemy, rysujemy, malujemy, wycinamy; uczymy się metody dekupażu i innych form plastycznych. Poza podstawową funkcją, którą jest usprawnienie manualne, zajęcia te rozwijają zainteresowania, umożliwiają wyrażanie emocji i rozładowanie napięć.Pełnią funkcję kompensacyjną. Terapia pozwala uczestnikom realizować się i wzmacniać swoją podmiotowość. Wychowanie specjalne jest raczej sztuką, niż nauką, dlatego wymaga odpowiedniego doboru metod pracy do możliwości osób niepełnosprawnych. Osiąganie celów, a tym samym zwiększanie satysfakcji uczestników realizowane jest poprzez stosowanie wielu metod dostosowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną (między innymi terapia niedyrektywna i warunkowanie instrumentalne.

Praca z komputerem oddziałuje na wiele zmysłów, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę, pamięć oraz rozwija słownictwo .Stymuluje podopiecznych do wyszukiwania, porównywania i zapamiętywania informacji zdobytych podczas zajęć. Podczas zajęć podopieczni zapoznają się z podstawową obsługą komputera , ćwiczą posługiwanie się klawiaturą i myszą, uczą się pisać proste teksty za pomocą Programu Word, rozwijają umiejętności manualne poprzez użycie Programu Paint.

W zależności od swoich indywidualnych możliwości, uczestnicy rozwijają; analizę, spostrzegawczość, szybkość reakcji poprzez gry komputerowe zręcznościowe, symulacyjne, logiczne i strategiczne.

Treści edukacyjne będą realizowane w oparciu o bloki tematyczne

  • Poznajemy podstawy komputera
  • Pisanie i rysownie na ekranie
  • Nauka poprzez zabawę poprzez używanie gier edukacyjnych
  • Licznie - program użytkowy kalkulator
  • Zapoznanie i samodzielne odtwarzanie plików multimedialnych

Przebywanie w pracowni komputerowej to także zabawa i radość dla moich podopiecznych Najlepsze efekty przynosi nauka gdy jest połączona z radością, dlatego staram się, aby zajęcia - były jak najbardziej urozmaicone i ciekawe.

Pomocne są w tym jak najbardziej gry edukacyjne i rozrywkowe, puzzle, kolorowanki, gry komputerowe i albumy, których jest w tej pracowni całe mnóstwo

Zajęcia dydaktyczne – podczas zajęć nasi podopieczni poszerzają swoją wiedzę, wzbogacają słownictwo, uczą się kojarzyć fakty, logicznie odpowiadać na pytania; układają historyjki obrazkowe, ćwiczą pisanie, czytanie, pamięć, liczą, rozwiązują proste działania arytmetyczne, ćwiczą orientację na mapie, poznają historię i przyrodę. Przygotowują się również do licznych konkursów wiedzy i występów okolicznościowych – wspólnie przygotowują przedstawienia z okazji uroczystości religijnych i patriotycznych.

Zajęcia malarskie – kształtują wrażliwość artystyczną i estetyczną, poczucie piękna, wyobraźnię, kreatywność. Uczestnicy zajęć zdobywają podstawową wiedzę o sztuce, ale przede wszystkim doskonalą swój warsztat, praktycznie ucząc się profesjonalnych technik malarskich. Podczas zajęć podopieczni ćwiczą samodzielność, zaradność, uczą się organizować swoją pracę i dbać o pozostawienie po sobie porządku w miejscu pracy.

Zajęcia kulinarne - mają na celu przygotowanie uczestników do jak największej samodzielności w codziennym życiu poprzez naukę przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym/gospodarstwa domowego, sprzątania po posiłkach i robienie prostych zakupów. Podczas tych działań kształcone są głównie umiejętności praktyczne przydatne do samodzielnego życia.

W ramach zajęć kulinarnych odbywają się następujące treningi:

  • Trening kulinarny polegający na przygotowywaniu różnorodnych potraw przy pomocy urządzeń AGD
  • Trening manualny tj. obieranie, krojenie, mieszanie, wygniatanie, formowanie, wykrawanie itp.
  • Trening ekonomiczny, czyli planowania i robienia zakupów, liczenia pieniędzy
  • Trening czystości

Zajęcia ceramiczne - to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę nt. gliny, uczą się różnorodnych technik i sposobów modelowania gliny - tworzenia „dzieł” (wylepianie na formach, wygniatanie płaszczyzn i kształtów, „wałeczkowanie” etc.) oraz technik dekoracyjnych (np. malowanie, szkliwienie, wykorzystywanie faktur). Podczas zajęć rozwijane są sprawności manualne, wyobraźnia, kreatywność oraz współpraca i integracja w grupie.

Trening samodzielności - nasi podopieczni uczą się samodzielnie wykonywać podstawowe czynności dnia codziennego, każdy na miarę swoich możliwości: jedni zmywają, prasują, nakrywają do stołu, robią zakupy, chodzą na pocztę, inni segregują sztućce, wycierają talerze, uczą się samoobsługi np. samodzielnego korzystania z toalety, wiązania butów, zapinania guzików, jeszcze inni tylko obserwują kolegów przy wykonywaniu tych podstawowych zadań. Podczas zajęć dowiadują się, jak dbać o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych i jak bezpiecznie korzystać z podstwowych urządządzeń w gospodarstwie domowym. Wszyscy chętnie uczestniczą w codziennych pracach porządkowych w Ośrodku, pomagają w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, biorą udział w przygotowywaniu imprez okolicznościowych i sprzątaniu po nich. Uczą się bardziej samodzielnie funkcjonować w życiu poza Ośrodkiem, wykorzystując swoje możliwości starają się zaspokajać podstawowe potrzeby własne, ale także dowiadują się, jak mogą organizować swój czas wolny.

Zajęcia rehabilitacyjne - zawierają bardzo szerokie spektrum - od ćwiczeń z zakresu terapii indywidualnej do ćwiczeń grupowych i gier zespołowych z elementem rywalizacji. U naszych podopiecznych stosujemy ćwiczenia czynne, czynne z oporem, czynno-bierne, bierne, wspomagane, samowspomagane, rozciągające, rozluźniające, oddechowe oraz aerobowe. Bardzo lubiana jest zabawa w kręgle, kosza oraz zabawy z elementami współzawodnictwa, rywalizacji oraz wykorzystujące spostrzegawczość. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia relaksacyjne, gdzie podopieczni mogą odpocząć po całym dniu pobytu w Ośrodku, leżąc na materacach i słuchając muzyki z odgłosami natury oraz oglądając kolorowe światełka, rozproszone na ścianach. Z podopiecznymi pracują fizjoterapeuci różnymi metodami, takimi jak metoda PNF, masaż klasyczny, kinezjotaping, dobranymi do indywidualnych potrzeb każdego z podopiecznych. Wyniki postępów rehabilitacji sprawdzane są przez lekarza - ortopedę oraz samych fizjoterapeutów. Prowadzone są również zajęcia rehabilitacji na świeżym powietrzu. Odwiedzamy siłownie plenerowe, spacerujemy do parków oraz Lasu Kabackiego. Staramy się uświadamiać podopiecznym, jak ważny jest ruch oraz dieta dla ich zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W Ośrodku prowadzone są również zajęcia grupowe dla chętnych osób, mieszkańców dzielnicy Ursynów, na które serdecznie zapraszamy. Są to zajęcia wzmacniające gorset mięśniowy, poprawiające postawę ciała i świetnie działające na poprawę humoru. Zajęcia " Zdrowy kręgosłup"prowadzone są przez fizjoterapeutów i trwają około 45 min. Potrzebne będą - wygodny strój do ćwiczeń, sportowe obuwie na zmianę oraz dobry humor. Grupy są sześcioosobowe mieszane. Możliwe również ćwiczenia aerobowe na rowerku stacjonarnym oraz bieżni, jeżeli nie ma przeciwwskazań od lekarza prowadzącego.

Zajęcia muzyczne - na zajęciach stosowane są różnorodne formy dobrane do indywidualnych możliwości podopiecznych, w tym: śpiewanie, zabawy ruchowe przy muzyce, quizy, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych i innych oraz słuchanie muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Podopieczni przygotowują się do wzięcia udziału w występach i przeglądach m.in. w domach kultury, w których zdobywali wcześniej dyplomy i wyróżnienia oraz uznanie publiczności.

Współfinansowanie działalności

Współfinansowanie działalności

Działalność Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością prowadzona jest dzięki dofinansowaniu z budżetu m. st. Warszawy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków prywatnych.

logo-footer

Ośrodek

Belgradzka 33
02-793 Warszawa

Kontakt

Tel.: 780 040 189
Email: beata.rosa@stowarzyszenie-maja.pl

Otwarte

poniedziałek - piątek:
9.00 - 16.00