Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"

chcemy być wśród was

chcemy być wśród was

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH NA INTEGRACYJNE DNI OTWARTE W OŚRODKU WSPARCIA I INTEGRACJI Ul. BELGRADZKA 33 W WARSZAWIE

12 MARCA 2022 – SOBOTA

  • 10.00-12.00 – p. Justyna Muzyka i Ruch w Każdym z Nas - zajęcia z elementami choreoterapii
  • 12.00-15.00 – p. Nella Zajęcia Manualne – filcowanie na mokro, tworzenie biżuterii
  • 10.00-15.00 – p. Agnieszka Zajęcia Ceramiczne część 1 – praca z gliną – wyrabianie naczyń metodą wałeczkową. Po tym etapie, wypał na biskwit.

19 MARCA 2022 – SOBOTA

  • 10.00-13.00- p. Nella zajęcia manualne- filcowanie na mokro, tworzenie biżuterii
  • 10.00-15.00 – P. Agnieszka Zajęcia ceramiczne część 2 ( wyłącznie dla osób które wykonały pracę podczas części 1) - szlifowanie, szkliwienie, angobowanie. Po tym etapie wypalenie. Wykonane przez siebie prace ceramiczne będą do odbioru 26 marca

26 MARCA 2022 – SOBOTA

  • 10.00-14.00 – p. Magdalena - bezpłatne konsultacje z zakresu neurologopedii i logopedii medialnej. Czas trwania konsultacji: 20 min. Miejsce: stacjonarnie oraz on-line. Do Logopedy OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POD NR telefonu 780 040 052 w godz. 8.00-15.30 pon-pt

kiermasz i występy uczestników ośrodka wsparcia i integracji

1 października 2021 r., godz. 17.30 ZAPRASZAMY na kiermasz prac uczestników zajęć Ośrodka Wsparcia i Integracji w Warszawie, ul. Belgradzka 33. Będzie można nabyć prace ceramiczne i wyroby artystyczne codziennego użytku, wziąć udział w warsztatach rozwijających umiejętności manualne. Wydarzenie zostanie rozpoczęte występem tanecznym uczestników. Wydarzenie będzie odbywało się na powietrzu, a w przypadku deszczu częściowo odbędzie się wewnątrz budynku oraz na patio.

kiermasz prac uczestników zajęć

występ chóru seniorów VOLARE

OŚRODEK WSPARCIA I INTEGRACJI
ul. Belgradzka 33 Warszawa
29 września 2021, GODZINA 12
Zapraszamy na występ chóru seniorów VOLARE.
Dyrygentka: Paulina Nowak

NASI DRODZY PRZYJACIELE!

Nie dajemy się Covidowi, chociaż nasi podopieczni przebywają w domach i możemy zaproponować głównie zajęcia zdalne. Większość z uczestników zajęć w Ośrodku Wsparcia bardzo szybko nauczyła się obsługiwać komputer oraz programy do komunikacji i pracy. Włączyły się rodziny, kadra stara się prowadzić ciekawe zajęcia, aby czas pandemii nie był okresem straconym. Zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę, możemy się ze sobą komunikować, spędzamy też czas wolny aktywnie, ze swoimi znajomymi. Jeśli coś się dzieje u podopiecznych- dobrego lub złego- możemy na bieżąco reagować lub wspomóc osobę, gdy potrzebuje pomocy. Nikt nie musi być samotny .
Mamy jednak pewien problem- brakuje nam dobrego, nowego lub używanego, ale z dobrymi parametrami sprzętu komputerowego- głównie laptopów i tabletów, ale też oprzyrządowania specjalistycznego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Będziemy wdzięczni za pomoc w tym zakresie- rzeczową lub finansową, w formie darowizny z dopiskiem: darowizna na sprzęt komputerowy na konto PKO BP 93 1020 1169 0000 8102 0065 1265

Ktoś kiedyś zapytał: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa się Maja?

Odpowiedź jest prosta. MAJA to pszczółka - przyjaciółka, z którą nigdy nie rozstaje się Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy śpi. Ale nie jest. Staramy się brać z Mai przykład. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich miłość Jesteśmy pracowici jak pszczółki, ale jeśli trzeba, szczególnie, gdy ktoś chce nas skrzywdzić, potrafimy użądlić.

o nas
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" prowadzi na Ursynowie dzienny Ośrodek Wsparcia i Integracji dla osób dorosłych z niesprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Przez 20 lat, do końca listopada 2018 r. nasza siedziba mieściła się przy ul. Meander 18, w grudniu 2018 r. przenieśliśmy się do nowego budynku powstałego w ramach budżetu partycypacyjnego, który mieści się przy ul. Belgradzkiej 33.

W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu ogólnego usprawnienia i usamodzielnienia, poszerzenia wiadomości i umiejętności zgodnie z potrzebami podopiecznych, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne: muzyczne, plastyczne, ceramiczne, zajęcia manualne, trening samodzielności i trening kulinarny. Nasi podopieczni przygotowują przedstawienia okolicznościowe i biorą udział w konkursach. W Ośrodku prowadzona jest też rehabilitacja ruchowa.

Nie wszystkiego możemy nauczyć na miejscu, dlatego podopieczni korzystają również z terapii i rehabilitacji organizowanej cyklicznie poza Ośrodkiem oraz poznają świat na wielu wycieczkach.

Pobyt w Ośrodku jest szansą dla naszych podopiecznych na nabywanie i doskonalenie kompetencji społecznych, zaprzyjaźnianie się między sobą, rozwijanie interakcji i empatii, co ma wspaniały wpływ na rozwój i zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych, społecznych i funkcjonowanie fizyczne. Jak każdy inny człowiek nasi podopieczni potrzebują świata zewnętrznego do tego, żeby mogli się rozwijać i zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby. Część z naszych podopiecznych jeździ na wózkach, większość nie potrafi samodzielnie poruszać się po Warszawie, wielu z nich ma problem z komunikacją werbalną, ale wszyscy uwielbiają poznawać świat i innych ludzi.

Zajęcia w Ośrodku dla naszych podopiecznych prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Po południu prowadzimy cykliczne zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych, sąsiadów, mieszkańców Ursynowa i Warszawy.Każdy może być wolontariuszem. Także Ty

kontakt: Beata Rosa

Koordynator wolontariatu

tel. 780 040 189

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Wiśniewska

Prezes Stowarzyszenia

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy może być wolontariuszem. Także Ty

kontakt: Beata Rosa

Koordynator wolontariatu

tel. 780 040 189

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Wiśniewska

Prezes Stowarzyszenia

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy Państwo,

Nie zapominajcie o Nas. Prosimy o wsparcie. Można przekazać darowiznę. Adresatem będzie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” nr konta: PKO BP 93 1020 1169 0000 8102 0065 1265 W tytule należy napisać: Darowizna na cele statutowe. Można przekazać naszemu Stowarzyszeniu 1 % dla organizacji pożytku publicznego. Nr naszego KRS: 0000141918

Serdecznie Państwa pozdrawiam Ewa Wiśniewska - prezes Stowarzyszenia

jeden procent

PFRON realizacja projektu

Realizacja projektu PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPRZĘŻONĄ w terminie 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. wg Umowy nr ZZO/000670/07/D z dnia 12 czerwca 2019 r.Zasady rekrutacji:

Uczestnikami zajęć w Ośrodku mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Do Ośrodka przyjmowane są osoby powyżej 24 roku życia, które ukończyły realizację obowiązku szkolnego, nie są objęte żadną instytucjonalną terapią i opieką o podobnym zakresie działania jak Ośrodek.
Nie określa się górnej granicy czasu pobytu w Ośrodku, zakłada się prowadzenie działań terapeutycznych długofalowo, ciągle. Warunkiem przyjęcia do placówki jest: złożenie wniosku i dokumentacji wstępnej do Kierownika placówki oraz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez upoważniony organ.
Uczestnik lub jego opiekun/ opiekunowie mają obowiązek dostarczyć także dokumentację medyczną i inną, która może mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej terapii oraz rehabilitacji w placówce, jeśli taką dokumentację posiadają oraz uczestniczyć w rozmowie pozwalającej wypełnić ankietę opisującą uczestnika wg skal oceniających jego funkcjonowanie i potrzebny zakres wsparcia. Decyzję o przyjęciu podopiecznego do Ośrodka podejmuje Kierownik/ koordynator pracy Ośrodka. Przed podjęciem decyzji może korzystać z opinii Rady Programowej i Rodziców pozostałych podopiecznych, jednak jego decyzja jest niezależna i może być zmieniona wyłącznie Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”.
Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z przyjęciem do Ośrodka w przypadku kompletu uczestników.

Formy wsparcia i harmonogram:

  • Prowadzenie dziennych zajęć specjalistycznych i opiekuńczych: pedagogicznych, psychologicznych, artystycznych, z zakresu rehabilitacji ruchowej, opieka, ( karmienie, zmiana pampersów, pomoc w przemieszczaniu się, inne niezbędne czynności wspierające osoby w dużym stopniu niesamodzielne lub wymagające pomocy w uspokojeniu nadmiernych emocji), w przypadku ciężkich stanów zdrowia uniemożliwiających okresowo przybycie do placówki- dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach-okresowe prowadzenie zajęć w miejscu pobytu uczestnika, konsultacje indywidualne i grupowe. Organizacja wyjść i wycieczek poznawczych, uroczystości, wydarzeń i konkursów umiejętności- cały rok
  • Prowadzenie okresowego miejsca pobytu całodobowego – w formie weekendowego treningu samodzielności, ewentualnie dodatkowo pobytu w sytuacji kryzysowej w rodzinie, ( np. choroba rodzica)- wg możliwości placówki- każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia i grudnia.
  • Prowadzenie otwartych dla otoczenia zajęć aktywizująco- integrujących, tworzenie samopomocowych grup dla osób z niepełnosprawnością- cały rok, z wyjątkiem sierpnia

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE NASZEGO OŚRODKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ,
A TAKŻE NA FB https://www.facebook.com/stowarzyszeniemaja/,
W SIEDZIBIE PLACÓWKI, TJ. OŚRODKU WSPARCIA I INTEGRACJI W WARSZAWIE, UL. BELGRADZKA 33

Ewa Wiśniewska
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"

Przydatne linki

„Dobrze u Siebie”

„Informator dla osób z niepełnosprawnością”

Sprawozdanie rok 2021

Współfinansowanie działalności

Współfinansowanie działalności

Działalność Ośrodka terapeutyczno- rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością prowadzona jest dzięki dofinansowaniu z budżetu m. st. Warszawy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków prywatnych.

logo-footer

Ośrodek

Belgradzka 33
02-793 Warszawa

Kontakt

Tel.: 780 040 189
Email: beata.rosa@stowarzyszenie-maja.pl

Otwarte

poniedziałek - piątek:
9.00 - 16.00